Om CAO-initiativet
  • Vores vision
    Ren og sund indendørs luft bør være en menneskeret
  • Vores mission
    Vi ønsker, at alle virksomheder og organisationer sætter ren og sund indendørs luft på dagsordenen

Initiativtager

Chief Airgonomics Officer-initiativet er startet af Camfil, en førende producent af førsteklasses renluftløsninger. Camfil har, helt siden begyndelsen i 1963, været fortaler for at alle skal have tilgang til ren indendørs luft.

 

Chief Airgonomics-initiativet kommer på et tidspunkt, hvor man ser, at budskabet er særdeles vigtigt på tre områder: Følsomheden overfor indendørs luften er øget på grund af COVID-19-pandemien, at der nu er øget bevidsthed om, at luftforurening skader miljøet, og at WHO's nyligt offentliggjorte retningslinjer for luftkvalitet viser os, at luftforurening er mere skadelig for menneskers sundhed end tidligere kendt.

 

Initiativet er et direkte svar på disse realiteter, samtidig med at Camfils mission om at beskytte mennesker, processer og miljøet realiseres. Den implementerer også Camfils viden og ekspertise, der er bygget op over mere end et halvt århundrede. Camfil brænder for at dele sin viden, ekspertise og viden med branchekolleger og den bredere offentlighed - med et ægte ønske om at forbedre menneskers livskvalitet.

 

Camfil mener, at reel forandring kun kan ske via samarbejde og ønsker at motivere din organisation til at deltage i CAO-initiativet og fællesskabet som dette bringer. Vær med fra starten af!

HVAD

Hvad er "Airgonomics"?

Ren luft kan faktisk forbedre din livskvalitet. Det forbedrer helbredet, ydeevne, forretningsdrift – og er godt for miljøet.

 

Inspireret af konceptet ergonomi vil Airgonomics give store fordele ved ren luft.

 

Vi tilstræber, at Airgonomics bliver bredt accepteret for at sikre, at alle arbejdspladser giver sine medarbejdere de bedste arbejdsforhold.

Hvad er en Chief Airgonomics Officer (CAO)?

Det er mennesker, der er ansvarlige for næsten alle aspekter af at drive en arbejdsplads. Men der er en tydelig mangel, når det kommer til indendørs luften.

 

CAO-initiativet er en respons på denne mangel og vil øge bevidstheden om vigtigheden af god indendørs luftkvalitet. Vi inviterer alle virksomheder og organisationer til at tage ansvar for luften vi indånder ved at udpege deres egen CAO!

Hvad er en Chief Airgonomics Officer (CAO)?

CAO'erne bliver "stemmen for ren luft" - en person, der tager 100% ansvar for den indendørs luftkvalitet for at beskytte sundhed, trivsel og miljø på arbejdspladsen. CAO'er er certificeret og kvalificeres via CAO-uddannelsesprogrammet.

 

De vil være i centrum for et globalt initiativ, der fremmer sunde og gode arbejdspladser på vegne af organisationen, medarbejdere og kolleger.

HVORFOR

Hvorfor har vi brug for Chief Ergonomics Officers (CAO'er)?

Ved at udnævne en CAO får organisationen en certificeret og kvalificeret person, der tager ansvar for den indendørs luftkvalitet (IAQ) på arbejdspladsen. Dette er en person, der virkelig kan gøre en forskel på jobbet!

 

Med en CAO på plads ved medarbejderne præcis, hvem de skal rådføre sig med, når der opstår spørgsmål eller bekymringer omkring indeluften på arbejdspladsen – og virksomhedsledere får en kontaktperson, der sikrer, at alle ser og oplever fordelene ved at arbejde i et sundt indeklima.

 

En Chief Airgonomics Officer er en konkret løsning på et usynlig problem.

Hvorfor bekymre sig om den indendørs luftkvalitet (IAQ)?

Ren indendørs luft er nøglen til produktivitet, effektivitet og sundhedsmæssige fordele.

Et studie fra Harvard T.H. Chan School of Public Health (2015) viser, at personer, der arbejder i lokaler med niveauer under gennemsnittet af forurenende stoffer, viser op til 61% højere kognitiv funktionsscore sammenlignet med kolleger, der arbejder i lokaler med gennemsnitlige forhold. I endnu mere optimerede miljøer (under gennemsnitlige niveauer af forurenende stoffer og med forbedret ventilation) var der forbedringer på op til 131% i kriserespons, 288% i strategi og 299% i informationsstyring blandt de undersøgte kognitive funktionsområder.

Læs hele studiet her>>

Støtter FN's Agenda 2030 og Verdensmålene

Dette initiativ bidrager til FN's mål for bæredygtig udvikling. Chief Airgonomics Officer-initiativet fremmer bæredygtige, energieffektive og sunde arbejdsforhold - overalt.

 

Vi har identificeret nogle mål, der er vigtige og forbundet med ren og sund luft.

HVORDAN

Hvordan kan en Chief Airgonomics Officer (CAO) hjælpe mig?

En CAO kan faktisk hjælpe dig til at blive mere effektiv på arbejdet. En CAO kan sætte ind for at forbedre indeluften på arbejdspladsen, så det påvirker både sundhed, velvære og komfort – for dig og dine kollegaer.

 

Ved at sikre ren indeluft på alle typer arbejdspladser, fra produktionslokaler til forskningslaboratorier, maksimeres produktiviteten og effektiviteten. Og resultatet? Ren produktion, procedurer og forsyningslinjer. Ved at prioritere den indendørs luftkvalitet realiserer du hurtigt også et enormt potentiale for besparelser.

Hvordan kan du blive Chief Airgonomics Officer (CAO)?

For at blive CAO på din arbejdsplads er første skridt at tilmelde dig CAO uddannelsesprogrammet - et digitaliseret undervisningsprogram, der giver dig mulighed for at gennemføre undervisning, når og hvor det passer dig.

 

Når du har gennemført undervisningen, har du opnået den nødvendige viden og ekspertise omkring indendørs luftkvalitet – og bliver en certificeret og kvalificeret person, der sikrer ren og sund indeluft på din arbejdsplads.

KONTAKT OS