Lisää tietoa hankkeesta
  • Visiomme
    Puhdas ja terveellinen sisäilma on ihmisoikeus.
  • Missiomme
    Haluamme kaikkien yritysten ja organisaatioiden laittavan puhtaan ja terveellisen sisäilman asialistalle.

Kampanjan lähtökohta

Chief Airgonomics Officer -hankkeen aloitti Camfil, joka on johtava puhtaan ilman ratkaisujen tuottaja. Perustamisestaan lähtien Camfil on ollut puhtaan sisäilman asialla.

Chief Airgonomics -hankkeen taustalla on kolme tärkeää ja ajankohtaista lähtökohtaa. Sisäilman laatu on ollut pitkään esillä COVID-19 pandemian takia. Ilman epäpuhtauksien ja saasteiden tiedetään vahingoittavan ympäristöä. Uudet WHO:n julkaisemat ilmanlaadun suositukset tuovat esiin, että ilman epäpuhtaudet ovat suurempi haitta ihmisen terveydelle kuin aiemmin on ajateltu.

Tämä hanke on suora vastaus näihin lähtökohtiin, tuoden samalla esille Camfilin missiota suojella ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä. Lisäksi, se tuo käytäntöön Camfilin yli puolen vuosisadan aikana rakennettua tietoa ja asiantuntemusta aiheesta. Camfilille on tärkeää jakaa tätä tietämystä ja osaamista muille yrityksille ja laajalle yleisölle edesauttaakseen ihmisten hyvinvointia.

Camfil uskoo, että todellinen muutos voi tapahtua vain yhteistyöllä. Tämän takia Camfil haluaa motivoida organisaatioita liittymään puhtaan ilman liikkeeseen ja yhteisöön. Aloita matkasi puhtaan sisäilman puolesta tänään!

MITÄ

Mitä on Airgonomia? 

Puhtaalla ilmalla on mahdollisuus parantaa elämänlaatua. Puhdas ilma parantaa terveyttä sekä työkykyä ja sillä on ympäristövaikutuksia.

Ergonomiasta alkunsa saanut Airgonomia on käsite, joka pyrkii maksimoimaan hyvän ilmanlaadun hyödyt.

Tähtäämme siihen, että Airgonomia hyväksytään ja otetaan käyttöön, ja että jokainen työpaikka tarjoaa työntekijöilleen parhaat työolosuhteet.

Mikä Chief Airgonomics Officer -hanke on? 

Lähes jokaiselle organisaatiossa suoritetulle toiminnalle on nimetty oma vastuuhenkilö. Yleensä kukaan ei kuitenkaan pidä huolta sisäilmasta.

CAO-hanke on vastaus tähän ongelmaan lisäten tietoisuutta hyvästä sisäilmasta, ja sen tärkeydestä. Hanke kutsuu kaikki organisaatiot kantamaan vastuuta hengittämästämme ilmasta nimeämällä toimipaikalleen oman CAOn!

Mikä on Chief Airgonomics Officer?

CAOt ovat puhtaan ilman puolesta puhujia – henkilöitä jotka ottavat 100 % vastuun sisäilman laadusta pitääkseen huolta terveydestä, ympäristöstä ja hyvinvoinnista. Henkilöt organisaatioissa tulevat sertifioiduiksi ja päteviksi (osallistumalla CAO-koulutusohjelmaan) tekemään muutoksen.

Henkilöt ovat avainasemassa puhuessaan terveellisestä ja onnellisesta työpaikasta työntekijöiden, työkavereiden sekä organisaation puolesta.

MIKSI

Miksi tarvitsemme Chief Airgonomics Officereita?

Nimeämällä CAOn pidämme huolta, että organisaatiossa on sertifioitu ja pätevä henkilö, joka ottaa vastuun sisäilman laadusta (IAQ) ja tekee muutoksia.

CAOn avulla työntekijät tietävät kenen puoleen kääntyä, kun on kysymyksiä tai huolia sisäilman laadusta työpaikalla. Samanaikaisesti työnjohdolla on yhteyshenkilö, joka auttaa saamaan aikaan näkyviä muutoksia työpaikalla.

Chief Airgonomics Officer on konkreettinen ratkaisu näkymättömään ongelmaan.

Miksi pitää huolta sisäilman laadusta?

Puhdas sisäilma on avain tehokkuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin.

Harvard T.H. Chan School of Public Health -koulun tuottama tutkimus vuodelta 2015 osoittaa, että ihmiset jotka työskentelevät normaalia puhtaammassa sisäilmassa, osoittavat jopa 61 % korkeampia kognitiivisia työskentelytapoja verrattuna ihmisiin, jotka työskentelevät normaalissa sisäilmassa. Kun ilmanlaatua parannettiin vielä enemmän (tehostetulla ilmanvaihdolla), työskentelytehokkuus kriisinhallinnassa parani 131 %, strategiassa 288 % ja tiedonkäytössä 299 %.

Lue tutkimus täältä>>

YK:n agenda 2030:n ja ESG:n tavoitteiden tukeminen

Chief Airgonomics Officer -hanke mukailee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, koska hanke edistää kestäviä, energiatehokkaita ja terveellisiä työympäristöjä kaikkialla.

Olemme tunnistaneet tavoitteet, jotka ovat tärkeitä ja liittyvät puhtaaseen ja terveelliseen ilmaan.

MITEN

Miten Chief Airgonomics Officer voi auttaa minua?

Itse asiassa CAO voi auttaa sinua tekemään työsi paremmin. CAO:t ryhtyvät parantamaan sisäilmaa terveyttäsi, hyvinvointiasi ja mukavuuttasi suojellakseen.

Tuottavuus ja tehokkuus maksimoidaan varmistamalla puhdas sisäilma kaikentyyppisillä työpaikoilla tuotantolaitoksista tutkimuslaboratorioihin. Viime kädessä tämä johtaa puhtaaseen tuotantoon, menettelyihin ja toimituslinjoihin. Asettamalla sisäilman laatu etusijalle, on mahdollista saada aikaan valtavasti liiketoiminnallisia etuja.

Miten sinusta voi tulkla Chief Airgonomics Officer?

Jos haluat tulla CAO:ksi työpaikallasi, rekisteröidy CAO-koulutusohjelmaan. Kyseessä on digitalisoitu ohjelma, jossa voit suorittaa koulutuksen sinulle sopivaan aikaan, itsellesi sopivalla opiskeluvauhdilla ja paikasta riippumatta.

Valmistumisen jälkeen sinulla on sisäilman laadusta tarvittava asiantuntemus ja tietotaito tuodaksesi puhdasta ja terveellistä ilmaa työpaikallesi.

YHTEYDENOTTO