AIRGONOMIA

Uusi Airgonomics-termi on saanut inspiraationsa sanasta ergonomia. Käsitteen tarkoitus on edesauttaa ymmärrystä hyvän ilmanlaadun merkityksestä, sen hyödyntämisestä ja maksimoimisesta ihmisten terveyden, ympäristön ja prosessien eduksi organisaatioiden toiminnassa.

Esimiehet ovat vastuussa työympäristöstä, ihmisten turvallisuudesta, sekä terveyden ja tuottavuuden ylläpitämisestä. Ergonomisilla ratkaisuilla, kuten hyvin suunnitelluilla työpisteillä, saadaan vähennettyä esimerkiksi huonosta istuma-asennosta johtuvia sairaspoissaloja ja parannettua näin työn tuottavuutta. Airgonomics edistää myös terveyttä ja hyvinvointia. Ilmanlaatu on usein abstraktia tai unohdettu, koska emme näe ilmaa. Silti hyviä Airgonomisia käytäntöjä tulisi soveltaa terveyshyötyjen maksimoimiseksi.

Pyrimme siihen, että Airgonomics tulee yhtä laajalti hyväksytyksi ja osaksi normaaleja toimintatapoja. Näin voimme varmistaa, että jokaisella työpaikalla on parhaat työolosuhteet työntekijöille ja samalla organisaatiot voivat saavuttaa liiketoimintaa ja sosiaalisia vastuita koskevat tavoitteensa (CSR, Corporate Social Responsibility).

Terve ja puhdas sisäilma ei ole vain hyväksi työntekijöille, vaan tärkeä osa kestävää, kaikki näkökulmat huomioivaa liiketoimintaa. Se kattaa enemmän kuin vain arvion yrityksen ympäristöjalanjäljestä, sillä sisäilman laadun priorisointi antaa yrityksille ja niiden johtajille mahdollisuuden saada kokonaisvaltainen, 360:n asteen näkemys vaikutuksista liiketoimintaan ja ihmisiin.

Jos haluat aloittaa keskustelun sisäilman laadusta organisaatiossasi/työpaikallasi, mutta et tiedä mistä aloittaa, vieraile “TOIMI”-sivullamme. Saat lisätietoa kysymyksistä joiden kautta voit ottaa aiheen esille kollegojesi tai esimiehesi kanssa, jotta ilmanlaatu asetetaan osaksi työpaikkasi prioriteetteja.

Ryhdy CAOksi

Se on täysin organisaation päätettävissä. Yritykset jotka toimivat globaalisti useissa eri maissa, saattavat tarvita useamman CAOn. Voi myös olla, että koko organisaatiolle nimetään yksi CAO ja jokaiseen maahan, jossa yritys toimii nimetään oma Airgonomics Officer tai Airgonomics Ambassador.

Hankkeen tarkoitus on tarjota koulutusta mahdollisimman monelle ja levittää tietoa Airgonomiasta. Yritys voi itse päättää kuinka se haluaa olla osana CAO-hanketta ja kuinka hanke tukee omaa organisaatiorakennetta ja tarpeita.

CAO:n tulee omistautua asialle ja käyttää aikaa täyttääkseen velvollisuutensa ja saadakseen muutoksia aikaan. Nimike sopii todennäköisesti oman työn ohella toteutettavaksi vapaaehtoiseksi vastuurooliksi, kuten organisaatioissa käytössä oleva työturvallisuusvastaavan rooli.

Esimerkiksi Camfilin oma CAO, Alan Bérard, toimii myös globaalin myynnin ja markkinoinnin johtajana. Hänellä on yli 17 vuoden kokemus asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta ja konsultoinnista parhaan sisäilman laadun saavuttamiseksi. Hän on erityisen hyvin perillä siitä, miten yrityksiltä ja organisaatioilta puuttuu tietoa sisäilmaan liittyvistä asioista ja oli näin ollen innokas astumaan tähän rooliin.

Toimimme usein monissa eri rooleissa työpaikoillamme – samoin CAO. He voivat olla niin henkilöstöosastolta kuin toimitilahallinnasta, tai tehtävää voi hoitaa itse toimitusjohtaja.

Odotamme myös, että CAO:n tehtävien hoitamiseen käytetty aika vaihtelee organisaatioittain tarpeiden ja yrityksen koon mukaan.

Camfil tarjoaa erityisen koulutusohjelman, jonka kautta sinusta voi tulla organisaatiosi Chief Airgonomics Officer. Napsauta tästä saadaksesi lisätietoja koulutusohjelmasta ja kuinka sinä tai kollegasi voitte liittyä.

Hankkeesta kiinnostuneet henkilöt voivat liittyä myös Airgonomics Networkiin LinkedInissä, olitpa sitten jo CAO tai et. Liittymällä ihmiset saavat tietoa CAO-hankkeesta, päivityksiä uusista CAO-tapaamisista ja kumppanuuksista, tulevista koulutuksista ja podcasteista, sekä mielenkiintoisista uusista aktiviteeteista.

Sisäilman laadun ymmärtäminen voi olla monimutkaista. Voimme toki tuntea ilman - se on lämmin, kylmä tai kostea. Jos ilman CO2-pitoisuus ei ole kohdillaan, saatamme tuntea itsemme väsyneiksi. Ilmanvedosta ja tuulesta saatamme tuntea niskajäykkyyttä. Emme kuitenkaan näe ilmaa, emmekä sitä sisältääkö se ei-toivottuja tai haitallisia hiukkasia.

Osana CAO-aloitetta järjestämmekoulutuksia sisäilman laadusta. Tarjoamme myös materiaalia keskustelun aloittamiseksi organisaatiosi johtoryhmien kanssa tietoisuuden lisäämiseksi. Jos puhumme tästä kaikki, voimme yhdessä tehdä muutoksen!

Puhtaan ilman puolestapuhujana Chief Airgonomics Officer tuo puhtaan ilman asioita esille organisaatioissa. Samalla CAO tekee tarvittavia muutoksia, jos sisäilma ei ole puhdasta, sekä vastaa yrityksen työntekijöiden mahdollisiin huoliin koskien ilmanlaatua. CAO toimii myös turvallisen ja terveellisen työympäristön puolestapuhujana.

CAO HYÖDYT

Toimitiloista vastaavat pyrkivät pitämään huolta ihmisten työtilojen turvallisuudesta, terveydestä ja viihtyvyydestä. Chief Airgonomics Officer voi osaltaan olla vahvistamassa näitä prioriteetteja edesauttamalla paremman sisäilman ansiosta toimitilojen toimivuutta, mukavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta.

Chief Airgonomics Officer on tukena kannattavan, kestävän ja tehokkaan työympäristön puolesta. Sisäilman laadun parantaminen voi tuoda myönteisiä vaikutuksia liiketoimintaan:

  • Hyvä sisäilma suojaa paremmin työntekijöiden turvallisuutta, hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Näin vähennetään työntekijöiden sairauspäiviä ja tuottavuus ja tehokkuus paranee.
  • Toimiston infrastruktuurin ja ylläpidon tehokkuus paranee (mukaan lukien energiankäyttö).
  • SYritysvastuu ja liiketoimintatavoitteet saavat tukea toimivista ja kestävistä ratkaisuista (esim. alentamalla energiakustannuksia).
 

Ensimmäinen ja tärkein hyöty on ihmisten terveydessä. CAOn ensisijainen tavoite on suojella työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia olivatpa työntekijät sitten toimistolla, tuotannon tiloissa tai varastossa. Työpaikka ei saa aiheuttaa työntekijöille terveysriskejä.

Lisäksi puhtaan sisäilman varmistaminen tuotanto- ja toimistotiloissa mahdollistaa virheettömät prosessit ja tuotteet, puhtaat syöttölinjat ja siistin toimiston. Liiketoiminnalliset hyödyt ovat valtavat.

HR-tiimejä tuetaan myös paremmin terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten parantamiseksi. Näin työnantajat erottuvat edukseen ja työntekijät voivat olla varmoja siitä kenen puoleen kääntyä, kun sisäilma-asiat ovat huolenaiheena.

Vuonna 2022 toteutettu tutkimus osoitti, että yli kuusi kymmenestä eroaisi nykyisestä tehtävästään, jos työnantaja ei ryhtyisi toimenpiteisiin terveellisemmän sisäympäristön luomiseksi. Työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että organisaatiot huolehtivat sisäilman laadun parantamisesta, jotta:

  • Sairaspäivät vähenevät
  • Pidetään parhaista työntekijöistä kiinni ja houkutellaan uusia
  • Luodaan tuottava ja inspiroiva työympäristö, missä keskitytään hyvinvointiin
  • Varmistetaan että työntekijät viihtyvät toimistolla ja tulevat sinne luottavaisin mielin

Pätevät ja koulutetut Chief Airgonomics Officerit tukevat HR-tiimien tavoitteita vastaten sisäilman laadusta, IAQ:sta ja saadakseen aikaan muutoksen organisaatioissaan.

 

CAO YHTEISÖ

Varmasti! Hankkeeseen voit osallistua eri tavoin. Yksi tapa on liittyä Airgonomics Networkiin LinkedInissä. Jäsenenä pääset jakamaan tietoasi, näkemyksiäsi ja mielipiteitäsi Airgonomiasta, työterveydestä ja -hyvinvoinnista, sekä keskustelemaan muiden samanhenkisten ihmisten kanssa.

Toinen tapa on ottaa osaa koulutuksiin ja kuunnella podcasteja, jotka järjestetään tiettyjen ilmanlaatuun, kestävyyteen tai työpaikan terveysasioihin liittyvien aiheiden ympärille Camfilin sisäisten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden johdolla. Nämä eivät ole tarkoitettu vain CAO:ille, vaan kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää näistä aiheista. Löydät lisätietoja kohdasta “OPI”.

Jos satut olemaan sisäilman laadun, kestävyyden sekä työpaikan terveys- ja hyvinvointiasioiden asiantuntija, älä epäröi ottaa yhteyttä Camfiliin nähdäksesi, kuinka voit osallistua aloitteeseen asiantuntijana!

Voit liittyä Airgonomics Networkiin LinkedInissä saadaksesi säännöllisiä päivityksiä hankkeesta ja sen edistymisestä, osallistuvien organisaatioiden edistymisestä, puhtaan ilman matkallaan tulevista koulutusmahdollisuuksista ja tapahtumista, sekä viimeisimmistä uutisista koskien työpaikan ilmanlaatua, kestävyyttä, terveyttä ja hyvinvointia.

CAO-HANKE JA TARKOITUS

Sisäilman laadulla on suora vaikutus ihmisten terveyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin – sitä ei tulisi unohtaa. CAO:n nimittäminen varmistaa, että organisaatiolla on pätevä henkilö, joka ottaa vastuun IAQ:sta ja jolla on valtuudet saada aikaan muutos.

Lisäksi CAO:n avulla työntekijät tietävät tarkalleen, kenen puoleen kääntyä, kun heillä on kysymyksiä tai huolenaiheita työpaikkansa sisäilmasta. Samoin yritysjohdolla on nimetty yhteyshenkilö, joka auttaa heitä saavuttamaan ilmanlaadun edut omassa roolissaan. Kyseessä on konkreettinen ratkaisu näkymättömään ongelmaan.

 

CAO-hanke on jatkuva, kuten turvallisten ja terveellisten työympäristöjen ylläpitäminen. Toivomme, että hankkeen ensimmäisen vuoden loppuun mennessä saamme koottua CAO-verkoston ympäri maailmaa.

I. Lisätä tietoisuutta hyvän sisäilman laadun merkityksestä ihmisten terveydelle, tuottavuudelle, hyvinvoinnille ja ympäristölle. Emme näe ilmaa, mutta se vaikuttaa meihin kaikkiin.

II. Rohkaista työpaikkoja ja organisaatioita kaikkialla ottamaan 100 % vastuu sisäilmasta nimittämällä oma Chief Airgonomics Officer.

III. Aloittaa hanke puhtaan ilman maailmanlaajuisen liikkeen ylläpitämiseksi ihmisten, yritysten ja ympäristön hyödyksi.

IV. Luoda samanhenkisten ihmisten ja organisaatioiden yhteisö jakamaan tietoa ja parhaita käytäntöjä puhtaasta ilmasta ja työoloista.

Lähes jokaisesta organisaation toiminnan osa-alueesta on vastuussa joku. Kukaan ei kuitenkaan ole vastuussa työpaikan sisäilmasta. Sisäilma vaikuttaa suoraan työntekijöiden terveyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin.

CAO-hanke paikkaa tätä aukkoa lisäämällä tietoisuutta hyvän sisäilman laadun tärkeydestä. Samalla innostamme ja kutsumme organisaatioita yhtymään hankkeeseen nimittämällä omat Chief Airgonomics Officer -nimetyt henkilöt, jotka ovat 100-prosenttisesti vastuussa IAQ:sta työpaikoillansa.

Kaikki kiinnostuneet organisaatiot voivat osallistua, ja henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ryhtymään CAO:ksi, noudattavat CAO-koulutusohjelmaa saadakseen sertifioinnin ja valtuudet toimia. Aloitteen tavoitteena on myös rakentaa samanhenkisten organisaatioiden ja yksilöiden yhteisö, jossa voidaan vaihtaa sisäilmaa ja työoloja koskevia parhaita käytäntöjä ja tietoa. Liity Airgonomics-verkostoon LinkedInissä ja tule osaksi Airgonomics-yhteisöä.

 

Camfil on 60 vuotta sitten Ruotsissa perustettu maailman johtava ilmansuodattimien valmistaja. Camfilin ajatuksena on että puhdas ilma on ihmisoikeus. Yritys on ottanut tavoitteekseen kouluttaa ihmisiä ja organisaatioita puhtaan ja terveellisen sisäilman tarpeista ja eduista. CAO-hankkeen myötä yhtiö toivoo käynnistävänsä liikkeen, jossa proaktiiviset henkilöt eri organisaatioissa ympäri maailmaa ymmärtävät ja ajavat parempaa ja terveellisempää sisäilmaa osana yritysten sosiaalista vastuuta (CSR).

Kaikkien organisaatioiden, jotka asettavat etusijalle terveyden, hyvinvoinnin, mukavuuden, turvallisuuden, tuottavuuden, sekä henkilöstönsä ja toimintansa tehokkuuden, tulee liittyä Chief Airgonomics Officer hankkeeseen.

Ilmanlaadun, kestävyyden, terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden tulisi myös harkita aloitteeseen osallistumista liittymällä Airgonomics Networkiin, jossa he voivat jakaa tietojaan, näkemyksiään ja mielipiteitään sekä osallistua keskusteluihin. He voivat myös liittyä asiantuntijoiksi johtamaan webinaareja, osallistumaan podcasteihin ja muihin aktiviteetteihin. Ota yhteyttä ja katso, kuinka voit osallistua CAO-aloitteeseen asiantuntijana!

ALOITTEEN TAUSTAA

On kolme ympäristötekijää, jotka saivat meidät toimimaan:

  • Ihmiset palaavat työpaikoilleen pandemian jälkeen ja ovat enemmän tietoisia sisäilmasta ja omasta terveydestään. Itse asiassa vuoden 2022 tutkimus osoitti, että 72 prosenttia toimistotyöntekijöistä on huolissaan ilman laadusta rakennuksissa, joissa he työskentelevät. Vietämme usein yli 8 tuntia töissä – suurimman osan ajasta sisätiloissa. 
  • Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2021 julkaisemat, uudet ilmanlaadun suositukset (Global Air Quality Guidelines) osoittavat, että ilmansaasteiden ihmisten terveydelle aiheuttamat vahingot ovat pahemmat kuin aiemmin on ymmärretty. Lähes kaikkia suosituksia on tiukennettu. WHO varoittaa, että uusien suositusten ylittäminen liittyy "merkittäviin terveysriskeihin", ja miljoonia ihmishenkiä voidaan pelastaa noudattamalla suosituksia. 
  • Tarve torjua ilmastonmuutosta ja tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kestävämmillä ratkaisuilla. Energian säästön merkitys on edelleen korostunut nykyisen energiakriisin vuoksi.

Hanke on luonnollinen jatko Camfilin työlle puhtaan ilman ratkaisujen tarjoamiseksi kestävällä tavalla, ja kahden vuoden Covid-19-pandemian jälkeen viemme mukanamme tulevaisuuteen monet opitut asiat. Tämä on vahvistanut sitoutumistamme ja visiotamme varmistaa puhdas ilma kaikkialla CAO-hankkeen avulla.

Uudet WHO:n ilmanlaadun suositukset, jotka on päivitetty vuoden 2005 suosituksista, ovat käännekohta ilmansaasteiden ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten ymmärtämisessä. Ne osoittavat "selkeää näyttöä ilmansaasteiden ihmisten terveydelle aiheuttamista vahingoista, jopa pienemmillä pitoisuuksilla kuin aiemmin on ymmärretty", ja tämän seurauksena lähes kaikkia suosituksia on tiukennettu ilmansaasteiden aiheuttaman merkittävän riskin vuoksi.

Lisäksi tutkimukset osoittavat, että sisäilma voi olla jopa 5 kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma. Uudet Maailman terveysjärjestön ilmanlaadun suositukset korostavat, että puhdas ilma on saatava kaikkialla. Se on asia, johon meidän on nyt puututtava.

Liity mukaan ja pysy kuulolla! 

Tilaa uutiskirjeemme.