Om CAO-initiativet
  • Vår visjon
    Ren og sunn luft bør være en menneskerett
  • Vår misjon
    Vi vil at alle selskaper og organisasjoner skal sette Ren og Sunn Luft på agendaen


Initiativtaker

Chief Airgonomics Officer-initiativet er initiert av Camfil, en ledende produsent av førsteklasses renluftløsninger. Camfil har, helt siden starten i 1963, vært talspersoner for at alle skal ha tilgang til ren inneluft.

Chief Airgonomics-initiativet kommer i en tid hvor man ser at budskapet er særdeles viktig på tre områder:
- oppmerksomheten omkring kvaliteten på inneluften har økt på grunn av COVID-19-pandemien
- en økt bevissthet om at luftforurensning skader miljøet
- WHOs nylig publiserte retningslinjer for luftkvalitet viser at luftforurensning er mer skadelig for helsen vår enn man tidligere har visst.

Initiativet er en direkte reaksjon på disse realitetene, og virkeligjgør Camfils misjon om å beskytte mennesker, miljø og prosesser mot skadelig forurensning. Camfils kunnskap og ekspertise er bygget gjennom mer enn et halvt århundre, og initiativet drives nå frem gjennom et oppriktig ønske om å dele viten, ekspertise og kunnskap med et bredere publikum - og ønsket om å forbere folks livskvalitet.

Camfil mener at reell endring bare kan skje gjennom samarbeid og ønsker å motivere organisasjonen din til å bli med i Ren Luft og CAO-initiativet – og i felleskapet dette bringer. Bli med oss fra starten!

HVA

Hva er "Airgonomics"?

Ren luft kan faktisk forbedre livskvaliteten din. Den forbedrer helsen, prestasjoner, forretningsdrift - og er bra for miljøet. 

 

Inspirert av konseptet Ergonomi, vil Airgonomics gi store fordeler ved Ren Luft. .

 

Vi har som mål at Airgonomics skal bli allment akseptert for å sikre at alle arbeidsplasser gir sine anesatte de beste arbeidsforholdene.

Hva er Chief Airgonomics Officer (CAO)?

Det finnes noen som er ansvarlige for nesten alle aspekter ved driften av en arbeidsplass. Men det er åpenbart et gap når det kommer til inneluften..

 

CAO-initiativet er en respons på dette "gapet", og vil øke bevisstheten om viktigheten av god innendørs luftkvalitet. Vi inviterer alle bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for luften vi puster inn ved å utnevne sin egen CAO!

Hva er en Chief Airgonomics Officer (CAO)?

CAO'ene vil være "stemmen for Ren Luft" - en person som tar 100% ansvar for innendørs luftkvalitet som skal beskyttes helse, velvære og miljø på arbeidsplassen. CAOs sertifiseres og kvalifiseres gjennom CAO opplæringsprogram.

 

De vil være i sentrum for et globalt initiativ som framsnakker sunne og gode arbeidsplasser. på vegne av organisasjonen, ansatte og kolleger.

HVORFOR

Hvorfor trenger vi Chief Airgonomics Officers (CAOs)?

Ved å utnevne en CAO vil organisasjonen ha en sertifisert og kvalifisert person som tar ansvar for innendørs luftkvalitet (IAQ) på arbeidsplassen. Dette er en person som virkelig kan gjøre en forskjell på jobben!

 

Med en CAO på plass vil ansatte vite nøyaktig hvem de skal konsultere når det oppstår spørsmål eller bekymringer om inneluft på arbeidsplassen - og bedriftsledere vil ha en kontaktperson som ser til at alle ser, og erfarer, nytten av å jobbe i et sunt inneklima.

 

En Chief Airgonomics Officer er en konkret løsning på et usynlig problem.

Hvorfor bry seg om innendørs luftkvalitet (IAQ)?

Ren inneluft er nøkkelen til produktivitet, effektivitet og helsegevinst.

En «Harvard T.H. Chan School of Public Health (2015) study» viser at personer som jobber i rom med nivåer av forurensninger som er under gjennomsnittet viser opptil 61 % høyere kognitiv funksjonsscore sammenlignet med kolleger som jobber i rom med gjennomsnittlige forhold. I enda mer optimaliserte miljøer (under gjennomsnittlige nivåer av forurensninger og med forbedret ventilasjon) var det forbedringer på opptil 131 % i kriserespons, 288 % i strategi og 299 % i informasjonshåndtering blant de kognitive funksjonsområdene som ble undersøkt

Les studien her>>

Støtter FNs Agenda 2030 og Verdensmål

Dette initiativet bidrar til FNs Bærekraftmål. Chief Airgonomics Officer-initiativet fremmer bærekraftige, energieffektive og sunne arbeidsforhold - overalt.

 

Vi har identifisert noen mål som er viktige og assosiert med Ren og Sunn luft.

HVORDAN

Hvordan kan en Chief Airgonomics Officer (CAO) hjelpe MEG?

En CAO kan faktisk hjelpe deg til å bli mer effektiv på jobben. En CAO kan ta grep for å bedre inneluften på arbeidsplassen, slik at det påvirker både helsen, velvære og komfort - for deg og dine kolleger.

Ved å sikre ren inneluft på alle typer arbeidsplasser, fra produksjonslokaler til forskningslaboratorier, maksimeres produktiviteten og effektiviteten. Og resultatet? Ren produksjon, prosedyrer og forsyningslinjer. Ved å prioritere innendørs luftkvalitet erfarer man raskt et enormt potensiale for besparelser også.

Hvordan bli en Chief Airgonomics Officer (CAO)?

For å bli en CAO på arbeidsplassen din er det første steget å melde deg på CAO Oppræringsprogram - et digitalisert læreprogram som lar deg gjennomføre opplæring når og hvor det passer deg.

Etter at du har fullført opplæringen vil du ha fått nødvendig kunnskap og ekspertise om innendørs luftkvalitet - og blir en sertifisert og kvalifisert person som sørger for en ren og sunn inneluft på arbeidsplassen din. 

KONTAKTSKJEMA