AIRGONOMICS

Inspirert av konseptet «Ergonomi, er "Airgonomics" et begrep som skal beskrive en ny funksjon som gis enkeltpersoner i en organisasjon – personer som forstår, informerer og maksimerer fordelene med ren luft for menneskers helse, miljø, prosesser og forretningsdrift.

 

Ledere er ansvarlige for arbeidsmiljøet, for å holde folk trygge, sunne og produktive. Med ergonomiske tiltak som for eksempel tilpasset utstyr, god arbeidsstilling og god holdning kan man redusere stress og forbedre produktiviteten – mens Airgonomics bidrar til bedre helse og velvære ved å se til at luftkvaliteten er best mulig. Luftkvalitet er usynlig – og oversett – så god «Airgonomisk praksis» bør derfor også settes på agendaen for å gi de aller beste helsegevinstene.

Vi tar sikte på at Airgonomics skal bli like bredt akseptert og innarbeidet som en del av den normale operasjonelle praksis, for å sikre at alle arbeidsplasser får de bedste arbeidsforholdene for sine ansatte - samtidig som de overholder forretnings- og CRS-mål (Corporate Responsibility).

Sunn og ren inneluf er ikke bare godt for kollegene, men også en viktig dimensjon i en bærekraftig virksomhet hvor man tar hensyn til bærekraft i alle aspekter av driften. Dette går lenger enn å bare evaluere selskapets miljømessige fotavtrykk. Å prioritere innendørs luftkvalitet vil gjøre selskapet og dets ledere bevisste på viktigheten av å ha et helhetlig syn på både bedrift og medarbeidere.

Hvis du vil starte en samtale om innendørs luftkvalitet på arbeidsplassen - men ikke vet hvordan, så kan du få inspirasjon på TA GREP- i menyen på denne siden. Her finner du spørsmål som guider deg i samtale med kolleger eller ledere om hvordan og hvorfor man skal prioritere innendørs luftkvalitet på jobben.  

BLI EN CAO

Dette er helt opp til organisasjonen å bestemme. For store globale selskaper kan det være aktuelt at det utnevne en CAO i hvert lokale marked. Det kan også være at det bør utnevnes én CAO for hele organisasjonen, men med Airgonomics Officers (AO) eller Airgonomics Ambassadors (AA) for de ulike markeder.

CAO-initiativet tilbyr opplæringsmuligheter slik at flest mulig - både personer og organisasjoner - kan spre kunnskap om Airgonomics. Hvordan organisasjonene ønsker å organisere seg som en del av CAO-initiativet er helt opp til bedriftene selv,. Slik kan de ta hensyn til egen organisasjon, strukturer og behov.

CAOer vil bli pålagt å dedikere tid og ressurser for å oppfylle sitt ansvar og for å gjøre en forskjell. Når dette er sagt, vil tittelen sannsynligvis kunne kombineres med en annen frivillig rolle som for eksempel å være en organisasjons brann- og sikkerhetsansvarlige.

Camfils egen CAO er for eksempel også Leder for Globalt Salg og Markedsføring. Med over 17 års erfaring med å svare på kunders behov og gi råd om hvordan oppnå den beste kvaliteten på inneluften, er vår CAO svært klar over forskjellene i bevissthet og kunnskap om inneluft blant bedrifter og organisasjoner. Han var derfor ekstra ivrig i å tre inn i rollen som CAO.

Vi bruker ofte mange hatter på jobben. På samme måte kan CAOer, enten de kommer fra HR-avdelingen, kontor og vedlikehold - eller er administrerende direktør selv, være forutseende og gjøre det samme.

Vi forventer også at tiden dedikert til å oppfylle ansvaret til en CAO vil variere mellom organisasjoner i henhold til deres behov og avhengig av selskapets størrelse.

Bli med i vår CAO groppe på LinkedIN  (ENG) for å finne ut mer.

Vi har et spesifikt CAO-opplæringsprogram for de som er interessert i å bli organisasjonens Chief Airgonomics Officer. Klikk her for å finne ut mer om treningsprogrammet og se hvordan du eller dine kolleger kan delta.

Personer som er interessert i initiativet, enten mån er en CAO eller ikke, kan også bli med i Airgonomics Network på LinkedIN (ENG). Ved å bli med her får du informasjon om nyheter fra CAO-satsingen, oppdateringer om nye CAO-ansettelser og partnerskap, kommende opplæring, podcaster og spennende nye aktiviteter.

Å forstå inneluftskvalitet kan være komplisert. Vi kan føle luften - den er varm, kald eller fuktig. Vi kan føle oss slitne hvis CO2-nivået ikke er riktig, og vi kan få stiv nakke når det er trekk eller vind. Men vi kan ikke se luften eller om den inneholder uønskede eller skadelige partikler.

Som en del av CAO-satsingen vil vi tilby utdanning for å informere om temaet inneluftkvalitet. Vi tilbyr også materiale for å kunne starte samtalen med ledergruppen i organisasjonen din for å øke bevisstheten. Det er først når vi setter ting på agendaen at vi kan gjøre en forskjell.

Som stemmen for ren luft (Voice of Clean Air) vil en Chief Airgonomics Officer være ansvarlig for å fremsnakke ren luft på arbeidsplassen, sikre tilgang til ren luft ved å innføre nødvendige forbedringer, svare på ansattes spørsmål om inneluftkvalitet, som samt støtte arbeidet sammen med HR-team, kontorsjefer og/eller anleggsledere. Aigonomics Officer vil også være en forkjemper for trygt og sunt arbeidsmiljø.

CAO: FORDELENE

Oppgaven til teknisk avdeling er å holde folk trygge, friske og sunne på jobben. En Chief Airgonomics officer kan støtte dette arbeidet ved ytterligere ved å forbedre og prioritere inneluftkvaliteten på kontorer og produksjonssteder.

En Chief Airgonomics Officer (CAO) vil støtte opp om å fremsnakke et produktivt, bærekraftig og effektivt arbeidsmiljø. Forbedring av innendørs luftkvalitet (IAQ) kan gi positive forretningsfordeler som å:

 • Forbedre ansattes sikkerhet, trivsel og velvære. Dette vil føre til redusert sykefravær, takket være et bedre inneklima som også øker effektivitet og produktivitet
 • Forbedre effektiviteten i anleggets infrastruktur og vedlikehold (inkludert energiforbruk)
 • Støtte CSR og forretningsmål med hensiktsmessige og bærekraftige løsninger (f.eks. ved å redusere energikostnadene)

Den første og største fordelen er menneskers helse. Gitt virkningen av luftforurensning, vil førsteprioriteten for en CAO være å beskytte helse og velvære til ansatte på arbeidsplassen, enten de befinner seg i et produksjonsanlegg, et kontorlokale eller et forskningslaboratorium. En arbeidsplass skal ikke utgjøre noen helserisiko for ansatte. Selv om dette er et allment akseptert prinsipp, kan det ikke realiseres uten å sikre tilgang til ren inneluft.

Dessuten vil det å sikre ren inneluft på produksjons- eller forskningssteder muliggjøre renere produksjon, prosedyrer og forsyningslinjer, så potensialet for å oppnå fordeler fra et forretningsmessig synspunkt er enormt.

HR-team skal også støttes bedre for å sikre forbedrede helse- og trivselsforhold for arbeidsgivere som fokuserer på medarbeideroptimaliserte arbeidsmiljøer. Ansatte vil også vite nøyaktig hvem de skal gå til når de har spørsmål eller bekymringer om inneluftkvaliteten på arbeidsplassen.

 

 

En undersøkelse fra 2022  viste at flere enn 6 av 10 sier at de vil slutte i sin nåværende jobb hvis ikke arbeidsgiveren tar grep for å skape et sunnere inneklima. Som en kritisk faktor for ansattes helse og velvære, er det særdeles viktig å sørge for et god innendørs luftkvalitet (IAQ) for å:

 • Redusere antall sykedager 
 • Beholde, og tiltrekke nye talenter til organisasjonen
 • Skape et produktivt og inspirerende miljø som fokuserer på trivsel og velvære
 • Forsikre seg om at ansatte føler seg komfortable med å komme tilbake etter perioder med hjemmekontor  

Chief Airgonomics Officers vil støtte opp om HR-avdelingenes oppgaver ved å hjelpe organisasjoner til å ta ansvar for IAQ gjennom kvalifiserte personer som er dedikerte til å gjøre en forskjell på jobben.

CAO: ET SAMFUNN

Selvfølgelig! Du kan delta på forskjellige måter. En måte er å bli med i the Airgonomics Network på LinkedIn .(ENG). Som medlem vil du kunne dele kunnskap, innsikt og meninger om Airgonomics og helse og trivsel på arbeidsplassen, samt delta i samtaler med andre likesinnede.

En annen måte er å lytte til podcaster og følge opplæringen som vil bli organisert rundt spesifikke emner knyttet til luftkvalitet, bærekraft eller helseproblemer på arbeidsplassen, ledet av både Camfils interne  eksperter og tredjepartseksperter. Dette er ikke bare for CAOer, men for alle som er interessert i å lære mer om disse emnene. Du finner mer informasjon under  Lær.

Hvis du tilfeldigvis allerede er ekspert på temaene innendørs luftkvalitet, bærekraft og helse og velvære på arbeidsplassen, ikke nøl med å kontakte Camfil for å se hvordan du kan bli involvert i initiativet - som ressursperson!

 

Du kan bli med i Airgonomics Network på LinkedIN og motta regelmessige oppdateringer om:

 • initiativets fremgang 
 • organisasjoner som deler sine erfaringer og fremgang
 • kommende opplæringer og arrangementer
 • siste nytt om luftkvalitet, bærekraft, helse og velvære på arbeidsplassen 
 

CAO: INITIATIVET OG FORMÅLET

Innendørs luftkvalitet (IAQ) har en direkte effekt på menneskers helse, produktivitet og velvære - og skulle ikke kunne "falle mellom to stoler" uten at noen tar ansvar for å utnytte fordelene som et godt inneklima kan gi. Å utnevne en CAO vil sikre at organisasjonen har en kvalifisert person på plass som vil ta ansvar for IAQ, og som har den nødvendige autoriteten til åta grep vhis det skulle bli nødvendig. 

VIdere, så vil ansatte vite nøyaktig hvem de skal gå til hvis de har spørsmål eller bekymringer knyttet til luftkvaliteten på arbeidsplassen - mens ledere vil få en ressursperson som sørger for å realisere fordelene som ren inneluft gir - for alle ansatte, uansett hva de jobber med.

Dette er en konkret løsning til et usynlig problem.

CAO initiatiativet vil vedvare, akkurat slik som det å skape trygge og sunne arbeidsplasser bør være en vedvarende prosess på lik linje med andre ambisiøse HR-mål. Vi håper at ved utgangen av det første året, så vil det være etablert et nettverk av CAOer over hele verden.

I. Skape oppmerksomhet omkring hvor viktig god innendørs luftkvalitet er for menneskers helse, produktivitet og velvære - og for miljøet. Vi kan ikke SE luften, men vi BERØRES av den.

II. Få arbeidsplasser og organisasjoner overalt til å ta 100% ansvar for innendørs luftkvalitet ved å utnevne sin egen Airgonomics Officer (CAO).

III. Starte et initiativ for å opprettholde en global bevegelse som arbeider for ren luft til fordel for mennesker, miljø og prosesser.

IV. Skape et fellesskap med likesinnede mennesker og organisasjoner som deler kunnskap og kjennskap når det gjelder ren luft og arbeidsforhold.

Det finnes ansvarlige for nesten alle aspekter av en organisasjons drift. Det er imidlertid en mangel når det gjelder å ta ansvar for arbeidsplassens inneluft til tross for dens direkte innvirkning på ansattes helse, produktivitet og velvære.

CAO-initiativet vil øke bevisstheten om viktigheten av god innendørs luftkvalitet (IAQ) og inviterer organisasjoner til å ta grep ved å utnevne sine egne Chief Airgonomics Officers (CAOs). Personer som vil være 100 % ansvarlige for inneluftkvaliteten på arbeidsplassen sin.

Alle interesserte organisasjoner kan engasjere seg, og enkeltpersoner som er interessert i å bli CAOer kan følge et CAO-opplæringsprogram for å bli sertifisert e. Initiativet har også som mål å bygge et fellesskap av likesinnede organisasjoner og enkeltpersoner, der kjennskap og kunnskap om inneluft og arbeidsplassforhold utveksles. Bli med i Airgonomics Network for å bli en del av Airgonomics-fellesskapet.

 

Camfil er verdensledende innen luftfiltrering og ble grunnlagt for 60 år siden i Sverige med mottoet: «Alle har krav på ren luft». Selskapet har gjort det til sin oppgave å bevisstgjøre mennesker og organisasjoner om behovet og fordelene med ren og sunn inneluft.

Med CAO-initiativet ønsker selskapet å starte en bevegelse der proaktive mennesker i organisasjoner over hele verden forstår, og tar ansvar for ,bedre og sunnere inneluft som en del av deres Samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR).

Alle organisasjoner som prioriterer helse, sunnhet og velvære, sikkerhet, produktivitet og effektivitet for sine ansatte og sin virksomhet bør slutte seg til CAO-initiativet.

Personer som er eksperter på områdene luftkvalitet, bærekraft, helse og velvære bør også vurdere å bli med i initiativet ved å bli med i Airgonomics Network på LinkedIn, der de kan dele sin kunnskap, innsikt og meninger og delta i samtaler. De kan også delta som eksperter på webinarer, delta i podcaster og flere andre aktiviteter. Ta kontakt for å se hvordan du kan engasjere deg i CAO-satsingen - som ekspert!

 

BAKGRUNN FOR INITIATIVET

Det er tre makromiljøfaktorer som får oss til å handle nå:

 • Folk er tilbake på arbeidsplassen etter pandemien, og med økt fokus på inneluft og helse. Faktisk fant en undersøkelse fra 2022 at 72 % av kontorarbeidere bekymrer seg for luftkvaliteten i bygningene de jobber i. Vi bruker ofte mer enn 8 timer på jobb – mesteparten av tiden innendørs.
 • WHOs (World Health Organisation) nye  Global Air Quality Guidelines (AQGs) ble publisert i 2021 og viser at skadene forårsaket av luftforurensning på menneskers helse er verre enn tidligere antatt, med nesten alle AQG-terskler nedjustert. WHO advarer om at overskridelse av disse nye nivåene er forbundet med «betydelig helserisiko», mens millioner av liv kan reddes ved å overholde dem.
 • Behovet for å takle klimaendringer og støtte FNs globale mål for bærekraftig utvikling ved hjelp av mer bærekraftige løsninger, blant annet gjennom optimalisert energieffektivitet. Energidimensjonen har bare blitt mer relevant på grunn av den nåværende energikrisen.
 • Initiativet er en naturlig forlengelse av Camfils arbeid med å tilby renluftsløsninger på en bærekraftig måte, og etter to år med COVID-19-pandemien tar vi med oss de mange erfaringene. Dette har forsterket vårt engasjement og visjon for å sikre ren luft overalt via CAO-initiativet.
 

WHO Air Quality Guidelines (AQG) - oppdatert etter retningslinjene fra 2005, er et vendepunkt når det gjelder å forstå luftforurensnings innvirkning på menneskers helse. De nye AQG-ene viser "klare bevis på den skaden luftforurensning forårsaker for menneskers helse ved enda lavere konsentrasjoner enn tidligere forstått". Som et resultat er nesten alle AQG-nivåer blitt senket for å gjenspeile den betydelige risikoen som luftforurensning utgjør.

Videre viser studier at inneluft kan være like, eller 2-5x mer forurenset enn uteluft, og i noen tilfeller enda mer forurenset. De nye AQG-ene fra WHO fremhever at det haster med å gjøre ren luft tilgjengelig overalt. Dette er noe vi må ta grep om NÅ.

 

Bli med - og hold deg orientert.

Meld deg på vårt nyhetsbrev