Om initiativet
  • Vision
    Ren luft borde vara en mänsklig rättighet
  • Mission
    Vi vill att alla företag och organisationer ska sätta ren inomhusluft högt upp på sin agenda


Initiativtagare

Initiativet Chief Airgonomics Officer har startats av Camfil, ledande tillverkare av premiumlösningar för ren luft. Camfil har sedan starten varit och är fortfarande en förespråkare för tillgång till ren inomhusluft. Sedan starten år 1963, har Camfil varit en förespråkare för att alla ska ha tillgång till ren inomhusluft.

Initiativet Chief Airgonomics har initierats i första hand av tre särskilda anledningar. Människors ökade känslighet för luftkvaliteten som ett resultat av COVID-19-pandemin. Luftföroreningar är välkända för att skada miljön. WHO:s nyligen publicerade riktlinjer för luftkvalitet visar oss att luftföroreningar är mer skadliga för människors hälsa än vad man tidigare varit medveten om.

Initiativet är ett direkt svar på dessa insikter samtidigt som det förverkligar Camfils uppdrag att skydda människor, processer och miljön. Initiativet omsätter också Camfils kunskap och expertis i praktiken, kunskap som byggts upp under mer än ett halvt sekel. Camfil brinner för att dela denna kunskap till en bredare publik för att förbättra människors liv.

Camfil tror att verklig förändring kan ske genom att vi samarbetar och vi vill motivera er organisation att gå med i detta initiativ. Börja er resa mot ren inomhusluft idag.

VAD

Vad betyder Airgonomics?

Ren luft har kraften att förbättra din livskvalitet. Det förbättrar vår hälsa, prestanda, vår verksamhet och har positiv inverkan på vår miljö.

Inspirerad av studier om ergonomi, hänvisar det nyligen myntade uttrycket Air-gonomics till att försöka maximera fördelarna med ren luft.

Vi strävar efter att Airgonomics ska bli allmänt accepterat för att säkerställa att varje arbetsplats ger de bästa arbetsvillkoren för sina anställda.

Vad innebär initiativet Chief Airgonomics Officer (CAO)?

Det finns någon ansvarig för nästan alla aspekter av att driva en organisation. Men när det gäller ansvar för inomhusluften finns det en uppenbar brist.

CAO-initiativet svarar på denna brist genom att öka medvetenheten om vikten av god inomhusluftkvalitet och uppmanar alla organisationer att ta ansvar för luften vi andas genom att utse sin egen CAO!

Vad innebär rollen Chief Airgonomics Officer (CAO)?

CAOs kommer att vara den interna rösten för ren luft – någon som tar 100 % ansvar för inomhusluftens kvalitet för att skydda vår hälsa, miljö och vårt välbefinnande. Någon i din organisation kommer att certifieras och kvalificeras genom CAO utbildningsprogram för att få verklig förändring att hända.

De kommer att förespråka och skapa hälsosammare och gladare arbetsplatser till fördel för sin organisation och dess anställda.

VARFÖR

Varför behöver vi Chief Airgonomics Officers (CAOs)?

Att utse en CAO kommer att säkerställa att en organisation har en certifierad och kvalificerad person på plats som tar ansvar för inomhusluftens kvalitet (IAQ) och få verklig förändring att hända.

Med en CAO kommer anställda att veta exakt vem de ska rådfråga när frågor eller problem uppstår om inomhusluften på arbetsplatsen och företagsledare kommer att ha en kontaktpunkt för att kunna hjälpa till att förbättra luftkvaliteten från sina roller.

Att ha en Chief Airgonomics Officer ansvarig är en konkret lösning på ett osynligt problem.

Varför ska vi bry oss om luftens kvalitet?

Ren inomhusluft är nyckeln till att låsa upp produktivitet, effektivitet och hälsofördelar.

En studie från Harvard T.H. Chan School of Public Health (2015) visar att människor som arbetar i miljöer med lägre nivåer av föroreningar visar upp till 61 % högre kognitiv förmåga jämfört med deras motsvarigheter som arbetar i miljöer med genomsnittliga förhållanden. I ännu mer optimerade miljöer (under genomsnittliga nivåer av föroreningar med förbättrad ventilation) fanns det förbättringar upp till 131 % i krishantering, 288 % i strategi och 299 % i informationsanvändning bland de kognitiva funktionsområdena som undersöktes.

Läs hela studien här>>

Stödjer FN:s Agenda 2030 och ESG-mål

Detta initiativ bidrar till FN:s program för hållbar utveckling eftersom initiativet Chief Airgonomics Officer främjar hållbara, energieffektiva och hälsosamma arbetsmiljöer överallt.

Vi har identifierat mål som är viktiga och förknippade med ren och hälsosam luft.

HUR

Hur kan en Chief Airgonomics Officer hjälpa mig?

Faktum är att en CAO kan hjälpa dig att göra ditt arbete bättre. Med renare inomhusluft på arbetsplatsen vidtar CAO åtgärder för att skydda din hälsa, ditt välbefinnande.

Genom att säkerställa ren inomhusluft på alla typer av arbetsplatser, från produktionsplatser till forskningslabb, maximeras produktivitet och effektivitet. Vilket resulterar i ren produktion, procedurer och leveranskedjor. Genom att prioritera inomhusluftens kvalitet finns en enorm potential för att frigöra affärsnytta.

Hur kan du bli en Chief Airgonomics Officer (CAO)?

Anmäl dig till CAO-utbildningsprogram för att bli en CAO på din arbetsplats. Ett digitaliserat utbildningsprogram där du kan genomföra utbildningen vid en tidpunkt som passar dig och i din egen takt.

Efter genomförd utbildning kommer du att ha nödvändig expertis och kunskap om inomhusluftkvalitet för att bli en certifierad och kvalificerad person som kan tillföra ren och hälsosam luft till din arbetsplats.

Kontakta oss